RegisterLog In

warning letter

abyu  
Guest
Thu, 21 Jun 2007 02:40:24 PM  (Last updated: Thu, 21 Jun 2007 05:23:33 PM)

请问有没有马来文的 warning letter about attendance problems without approval

KL Siew
Administrator
Thu, 21 Jun 2007 04:33:11 PM

You may write something like this

Kepada ....

Amaran Pertama: Tidak hadir bekerja tanpa izin

Didapati bahawa anda telah tidak hadir bekerja pada .......tanpa izin daripada kami. Oleh itu anda diberi amaran supaya kesalahan ini tidak diulangi. Sila ambil perhatian bahawa jika kesalahan seupama ini diulangi, tindakan tatatertib boleh diambil terhadap anda..

abyu
Guest
Thu, 21 Jun 2007 05:03:19 PM

thank you very much. !!!

阿比与
Guest
Thu, 21 Jun 2007 05:23:33 PM

因为他是走machine的(shift) 没有通知我们他会迟来11am 才来(去丧礼),导致我们找不到人来代替。请问要写这些进去吗?

sample?

对不起,我马来文很差

  This topic is closed